Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trồng một số loài cây dược liệu tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Thọ
Thời gian thực hiện: Từ01/06/2014 đến 01/06/2017
Tóm tắt nội dung: Xây dựng được 02ha mô hình sản xuất dược liệu (Gồm 1,5ha cây Đinh lăng lá nhỏ và 0,5ha cây Hà thủ ô đỏ) đạt hiệu quả cao nhằm tăng thu nhập cho người dân, cung cấp nguồn dược liệu tốt cho y học, dược học. - Chuyển giao được kỹ thuật sản xuất cây dược liệu cho người dân và tạo lập cơ sở để nhân rộng mô hình ra các địa phương khác trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Tính cấp thiết: Xây dựng được 02ha mô hình sản xuất dược liệu (Gồm 1,5ha cây Đinh lăng lá nhỏ và 0,5ha cây Hà thủ ô đỏ) đạt hiệu quả cao nhằm tăng thu nhập cho người dân, cung cấp nguồn dược liệu tốt cho y học, dược học. - Chuyển giao được kỹ thuật sản xuất cây dược liệu cho người dân và tạo lập cơ sở để nhân rộng mô hình ra các địa phương khác trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Mục tiêu: - Chuẩn bị: Chuẩn bị các điều kiện để trồng mô hình như cây giống; thiết kế mô hình, làm đất, bón phân lót; chuẩn bị các vật tư và điều kiện khác … - Trồng mới mô hình: Quy mô 02 ha tại Xã Động Đạt – Huyện Phú Lương. Trong đó: Cây Đinh lăng: Diện tích xây dựng mô hình: 1,5ha Mật độ trồng: 20.000 hom/ha. Phương thức trồng: Trồng thuần, thâm canh cao. Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Đinh lăng (Phụ lục 1) Cây Hà thủ ô đỏ: Diện tích xây dựng mô hình: 0,5ha Mật độ trồng: 6.000 hom/ha. Phương thức trồng: Trồng thuần, thâm canh cao.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - Mô hình trồng thâm canh cây dược liệu tại Thái Nguyên, quy mô 02ha. - Đào tạo, tập huấn cho 120 lượt cán bộ cơ sở và nông dân nắm được các quy trình kỹ thuật về trồng, chăm sóc, thu hoạch cây dược liệu. - Báo cáo tổng kết toàn diện dự án. - Các sản phẩm khác như: Tài liệu, ảnh, tài liệu tập huấn kỹ thuật …
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục