Tên nhiệm vụ: Thiết kế và sản xuất hệ thống mẫu mã bao bì phù hợp với sản phẩm chè Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Công ty cổ phần An An
Cơ quan thực hiện:
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Trung Kiên
Thời gian thực hiện: Từ01/02/2015 đến 01/08/2016
Tóm tắt nội dung: - Thiết kế các loại mẫu mã bao bì phù hợp với sản phẩm chè Thái Nguyên nhằm gìn giữ và phát huy giá trị của sản phẩm thuộc Top các đặc sản quà tặng có giá trị của Châu Á; - Sản xuất và sử dụng các loại mẫu mã bao bì này để thể hiện sự khác biệt và giá trị của một thương hiệu chè danh tiếng được nhiều người biết đến nhất, góp phần quan trọng nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm chè Thái Nguyên trên thị trường.
Tính cấp thiết: - Thiết kế các loại mẫu mã bao bì phù hợp với sản phẩm chè Thái Nguyên nhằm gìn giữ và phát huy giá trị của sản phẩm thuộc Top các đặc sản quà tặng có giá trị của Châu Á; - Sản xuất và sử dụng các loại mẫu mã bao bì này để thể hiện sự khác biệt và giá trị của một thương hiệu chè danh tiếng được nhiều người biết đến nhất, góp phần quan trọng nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm chè Thái Nguyên trên thị trường.
Mục tiêu: - Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng thị trường chè Thái Nguyên và việc sử dụng các mẫu mã bao bì dùng cho sản phẩm chè Thái Nguyên; - Nghiên cứu, thiết kế các loại mẫu mã bao bì phù hợp với sản phẩm chè Thái Nguyên nhằm gìn giữ và phát huy giá trị của sản phẩm thuộc Top các đặc sản quà tặng có giá trị của Châu Á; - Xây dựng mô hình sử dụng các loại mẫu mã bao bì đã thiết kế để thể hiện hình ảnh của sản phẩm đã được trao Kỷ lục Châu Á; - Tổ chức các hoạt động quảng bá cho các mẫu mã bao bì đã thiết kế cho sản phẩm chè Thái Nguyên; - Tổ chức các hội thảo: Giới thiệu và lấy ý kiến đóng góp cho các mẫu thiết kế; Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các mẫu thiết kế trong việc nâng cao giá trị của sản phẩm chè Thái Nguyên.
Phương pháp nghiên cứu: - Thiết kế được các loại mẫu mã bao bì mới, ấn tượng, năng động, sáng tạo, hiện đại và khác biệt cho sản phẩm chè Thái Nguyên; - Xây dựng được 03 mô hình sử dụng hiệu quả mẫu mã bao bì đã thiết kế để phát huy giá trị của sản phẩm thuộc Top các đặc sản quà tặng có giá trị của Châu Á, góp phần quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm chè Thái Nguyên trên thị trường.
Sản phẩm dự kiến: - Thiết kế được các loại mẫu mã bao bì mới, ấn tượng, năng động, sáng tạo, hiện đại và khác biệt cho sản phẩm chè Thái Nguyên; - Xây dựng được 03 mô hình sử dụng hiệu quả mẫu mã bao bì đã thiết kế để phát huy giá trị của sản phẩm thuộc Top các đặc sản quà tặng có giá trị của Châu Á, góp phần quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm chè Thái Nguyên trên thị trường.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục