Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu độc tính và tác dụng chống viêm, chống xơ gan của quả Dứa dại trên thực nghiệm

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Y dược
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Hoàng Thái Hoa Cương
Thời gian thực hiện: Từ01/01/2015 đến 01/12/2016
Tóm tắt nội dung: 1. Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của dịch chiết quả dứa dại trên động vật thực nghiệm. 2. Nghiên cứu tác dụng chống xơ gan và một số tác dụng liên quan đến gan của dịch chiết quả dứa dại trên thực nghiệm
Tính cấp thiết: 1. Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của dịch chiết quả dứa dại trên động vật thực nghiệm. 2. Nghiên cứu tác dụng chống xơ gan và một số tác dụng liên quan đến gan của dịch chiết quả dứa dại trên thực nghiệm
Mục tiêu:
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục