Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu tình trạng loãng xương và nguy cơ gãy xương ở các bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Lưu Thị Bình
Thời gian thực hiện: Từ01/01/2015 đến 30/12/2016
Tóm tắt nội dung: - Đánh giá tình trạng mật độ xương ở các bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng máy hấp thụ tia X năng lượng kép - Xác định các yếu tố nguy cơ của loãng xương ở các bệnh nhân đái thái đường týp 2 tại TN - Áp dụng mô hình FRAX nhằm dự báo nguy cơ gãy xương ở các đối tượng trên
Tính cấp thiết: - Đánh giá tình trạng mật độ xương ở các bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng máy hấp thụ tia X năng lượng kép - Xác định các yếu tố nguy cơ của loãng xương ở các bệnh nhân đái thái đường týp 2 tại TN - Áp dụng mô hình FRAX nhằm dự báo nguy cơ gãy xương ở các đối tượng trên
Mục tiêu: - Chọn các đối tượng có đủ tiêu chuẩn vào nghiên cứu + Tiến hành hỏi bệnh, khám lâm sàng theo mẫu phiếu điều tra + Các đối tượng nghiên cứu được đo mật độ xương bằng máy hấp thụ tia X năng lượng kép tại các vị trí: Cột sống thắt lăng, cổ xương đùi 2 bên + Chỉ định làm bộ các xét nghiệm máu, chụp Xquang cột sống thắt lưng tư thế thẳng và nghiêng... thống nhất để loại trừ các bệnh lý khác kèm theo và xác định bệnh nhân đúng theo tiêu chuẩn lựa chọn - Phân tích kết quả đo mật độ xương theo chỉ số T-score là: Giảm mật độ xương, loãng xương, loãng xương nặng + Xác định lại 12 yếu tố nguy cơ loãng xương ở những đối tượng trên bằng bộ câu hỏi chuẩn quốc tế - thiết kế theo mẫu của mô hình FRAX + Phân tích mối tương quan giữa mức độ loãng xương với các yếu tố nguy cơ trên tưng đối tượng cụ thể + Tính nguy cơ gãy xương và nguy cơ gãy xương tuyệt đối 10 năm tới theo mô hình FRAX cho các đối tượng.
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu _ Phương pháp phân tích và xử lý số liệu - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục