Tên nhiệm vụ: Thiết kế, chế tạo hệ thống tự động cảnh báo, giám sát và chăm sóc sức khỏe từ xa cho người cao tuổi về nhịp tim, nhiệt độ, huyết áp

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Công nghệ thông tin & truyền thông, ĐHTN
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Phùng Trung Nghĩa
Thời gian thực hiện: Từ01/01/2015 đến 30/06/2016
Tóm tắt nội dung: Thiết kế, chế tạo một hệ thống tự động giám sát GPS, thân nhiệt, nhịp tim, huyết áp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe từ xa phù hợp với cả bệnh nhân NCT và bác sỹ người Việt để có thể triển khai thực tế tại VN
Tính cấp thiết: Thiết kế, chế tạo một hệ thống tự động giám sát GPS, thân nhiệt, nhịp tim, huyết áp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe từ xa phù hợp với cả bệnh nhân NCT và bác sỹ người Việt để có thể triển khai thực tế tại VN
Mục tiêu: - Khảo sát về vấn đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Nghiên cứu về cảm biến và đo lường y sinh - Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo modul cảm biến thân nhiệt - Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo modul cảm biến nhịp tim - Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo modul cảm biến huyết áp - Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo modul cảm biến GPS - Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các modul truyền thông từ các nút cảm biến tới bộ điều khiển trung tâm - Xây dựng phần mềm nhúng tại bộ điều khiển trung tâm để thu thập các thông số sức khỏe đo được và gửi dữ liệu thu thập được tới máy chủ web được đăng ký với hệ thống - Xây dựng phần mềm nhúng tại bộ điều khiển trung tâm để tự động cảnh báo bằng tin nhắn SMS tới số điện thoại được đăng ký trước với hệ thống khi có dấu hiệu bất thường ở các thông số sức khỏe đo được - Xây dựng phần mềm quản lý thông số y tế và giám sát từ xa dạng web - Xây dựng phần mềm quản lý vị trí NCT trên bản đồ qua giao diện web để giám sát vị trí NCT khi di chuyển ra khỏi nhà - Phối hợp với Hội NCT Thái Nguyên và BVĐD-PHCN Thái Nguyên, Sở Y tế Thái Nguyên để triển khai thử nghiệm tại BVĐD-PHCN TN
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - Báo cáo chuyên đề nghiên cứu - Modul phần cứng đo thân nhiệt thời gian thực ổn định và tin cậy - Modul phần cứng đo huyết áp thời gian thực ổn định và tin cậy - Modul phần cứng đo vị trí GPS trên bản đồ Google maps - Modul phần cứng thu thập thông số và truyền thông ổn định và tin cậy - Phần mềm thu thập và gửi dữ liệu hoạt động ổn định và tin cậy - Phần mềm tự động cảnh báo hoạt động ổn định và tin cậy - Phần mềm quản lý, thống kê chính xác số liệu với thời gian truy xuất nhanh, hoạt động tin cậy và ổn định - Phần mềm phát hiện chính xác vị trí NCT trên bản đồ thực hiện trên nền web - Các phiếu điều tra và cung cấp thông tin về hoạt động triển khai thử nghiệm được cung cấp và thu thập từ 30 bệnh nhân Viện ĐD và PHCN
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục