Tên nhiệm vụ: Test nhiệm vụ đang tiến hành

Cơ quan chủ chì: Trung tâm Thông tin Và Thống kê KH&CN
Cơ quan thực hiện: Sở KH&CN Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 1
Tên chủ nhiệm: Vũ Đức Hải
Thời gian thực hiện: Từ07/08/2017 đến 07/08/2018
Tóm tắt nội dung: xxxxxxxxxxxxxxx
Tính cấp thiết: xxxxxxxxxxxxxxx
Mục tiêu: xxxxxxxxxxxxxx
Phương pháp nghiên cứu: xxxxx
Sản phẩm dự kiến: xxxxxxxxx
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục