Tên nhiệm vụ: Giải pháp nâng cao hiệu quả điều trị kết hợp châm cứu và dùng thuốc nam tại 3 xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thủy
Thời gian thực hiện: Từ01/08/2014 đến 01/01/2017
Tóm tắt nội dung: - Đánh giá thực trạng hoạt động và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh Y học cổ truyền tại 3 trạm y tế xã huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên năm 2014; - Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh một số chứng bệnh thông thường bằng thuốc nam và châm cứu tại trạm y tế xã huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên; - Đánh giá giải pháp nâng cao chất lượng KCB bằng thuốc nam và châm cứu tại trạm y tế xã huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên sau can thiệp.
Tính cấp thiết: - Đánh giá thực trạng hoạt động và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh Y học cổ truyền tại 3 trạm y tế xã huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên năm 2014; - Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh một số chứng bệnh thông thường bằng thuốc nam và châm cứu tại trạm y tế xã huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên; - Đánh giá giải pháp nâng cao chất lượng KCB bằng thuốc nam và châm cứu tại trạm y tế xã huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên sau can thiệp.
Mục tiêu:
Phương pháp nghiên cứu: - Thiết kế nghiên cứu - Phương pháp chọn mẫu - Phương pháp chọn mẫu cho nghiên cứu mô tả cắt ngang - Phương pháp chọn mẫu cho nghiên cứu can thiệp
Sản phẩm dự kiến: - Các TYT xã được can thiệp có phòng chẩn trị YHCT và vườn thuốc nam mẫu hoạt động có hiệu quả - CBYT trạm được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng châm cứu, dùng thuốc nam và tư vấn cho BN, điều trị có hiệu quả một số chứng bệnh thông thường tại TYT xã bằng phương pháp châm cứu, dùng thuốc nam. - Tỷ lệ KCB bằng YHCT tại trạm được nâng lên rõ rệt - Tạo niềm tin cho người dân điều trị các bệnh thường gặp giúp cho người dân có thể điều trị tại địa phương mà không phải chuyển tuyến điều trị - Phương pháp điều trị đơn giản, giá thành phù hợp với thị hiếu của người dân, đem lại kết quả điều trị cao - Khả năng ứng dụng: Có thể nhân rộng mô hình với cộng đồng.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục