Tên nhiệm vụ: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Lê Vĩnh Phượng
Thời gian thực hiện: Từ01/01/2015 đến 01/06/2016
Tóm tắt nội dung: - Đánh giá hiện trạng chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản phẩm, hàng hóa sản xuất, lưu thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Xác định thực trạng việc chấp hành các quy định của Pháp luật liên quan tới công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu, xác định hành vi của người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng nhằm đưa ra giải pháp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh - Đánh giá hiệu quả của công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh TN - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh TN trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp chân chính, ngăn chặn và đẩy lùi các sản phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và kém chất lượng. Phục vụ thiết thực việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh.
Tính cấp thiết: - Đánh giá hiện trạng chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản phẩm, hàng hóa sản xuất, lưu thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Xác định thực trạng việc chấp hành các quy định của Pháp luật liên quan tới công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu, xác định hành vi của người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng nhằm đưa ra giải pháp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh - Đánh giá hiệu quả của công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh TN - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh TN trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp chân chính, ngăn chặn và đẩy lùi các sản phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và kém chất lượng. Phục vụ thiết thực việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh.
Mục tiêu: - Điều tra: + Thu thập thông tin, số liệu về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh TN + Khảo sát, phỏng vấn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh TN - Tổng hợp, đánh giá các chuyên đề chuyên sâu theo từng lĩnh vực - Tổ chức Hội thảo
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra thu thập số liệu, thông tin - Phương pháp kinh tế lượng - Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
Sản phẩm dự kiến: - Kết quả điều tra, khảo sát về hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh TN - Kết quả nghiên cứu các chuyên đề chuyên sâu theo từng lĩnh vực - Hồ sơ Báo cáo kết quả đề tài
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục