Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị trực tuyến tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Hùng Khiêm
Thời gian thực hiện: Từ01/03/2015 đến 01/06/2016
Tóm tắt nội dung: Xây dựng trang thông tin điện tử mô hình sàn giao dịch công nghệ thiết bị trực tuyến, hoạt động trên mạng Internet; tạo lập gian hàng trên sàn giao dịch cho một số đơn vị, tổ chức có thiết bị/công nghệ. thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về sản phẩm, thiết bị/công nghệ của đơn vị, tổ chức lên trang thông tin điện tử để quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm khách hàng, phục vụ kết nối cung cầu, thương mại hóa.
Tính cấp thiết: Xây dựng trang thông tin điện tử mô hình sàn giao dịch công nghệ thiết bị trực tuyến, hoạt động trên mạng Internet; tạo lập gian hàng trên sàn giao dịch cho một số đơn vị, tổ chức có thiết bị/công nghệ. thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về sản phẩm, thiết bị/công nghệ của đơn vị, tổ chức lên trang thông tin điện tử để quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm khách hàng, phục vụ kết nối cung cầu, thương mại hóa.
Mục tiêu: - Khảo sát nhu cầu tìm mua, cần bán - Xây dựng trang thông tin điện tử mô hình Sàn giao dịch thiết bị công nghệ trực tuyến tỉnh TN - Thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu thiết bị, công nghệ.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - Thuyết minh dự án KHCN được phê duyệt - Khảo sát nhu cầu cần mua, cần bán Thiết bị công nghệ tại 20 Doanh nghiệp, Nhà sản xuất, Đơn vị nghiên cứu, phát triển KH&CN... tại thị trường tỉnh TN - Xây dựng trang thông tin điện tử mô hình Sàn giao dịch thiết bị công nghệ trực tuyến tỉnh TN - Thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu thiết bị, công nghệ.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục