Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện công nghệ sản xuất nấm của Đài Loan ứng dụng vào sản xuất nầm Linh chi (Ganoderma lucidum) và nấm Hương (Lentinula Edodes) từ nguồn nguyên liệu gỗ Keo lai tại tỉnh Thái Nguyên.

Cơ quan chủ chì: Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Đầu tư Bảo Anh
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Trần Thế Hiển
Thời gian thực hiện: Từ01/01/2014 đến 01/01/2015
Tóm tắt nội dung: - Hoàn thiện công nghệ sản xuất của Đài Loan ứng dụng vào sản xuất nấm Linh chi và nấm Hương; - Tận dụng tối đa nguyền nguyên liệu có sẵn có tại TN để sản xuất sản phẩm có giá trị kinh tế cao; - Phát triển nuôi trồng nấm Linh chi và nấm Hương theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của các hộ nuôi trồng nấm.
Tính cấp thiết: - Hoàn thiện công nghệ sản xuất của Đài Loan ứng dụng vào sản xuất nấm Linh chi và nấm Hương; - Tận dụng tối đa nguyền nguyên liệu có sẵn có tại TN để sản xuất sản phẩm có giá trị kinh tế cao; - Phát triển nuôi trồng nấm Linh chi và nấm Hương theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của các hộ nuôi trồng nấm.
Mục tiêu: - Điều tra tình hình sản xuất nấm TN và tiềm năng về nguồn nguyên liệu chính. - Xây dựng cơ sở vật chất. - Tiếp nhận chuyển giao và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất nấm Linh chi và nấm Hương của Đài Loan để sản xuất nấm Linh chi và nấm Hương từ gỗ keo lai trên địa bàn tỉnh TN. - Đào tạo, tập huấn cho người lao động. - Xây dựng mô hình trồng nấm Linh chi và nấm Hương.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - 01 bộ Hồ sơ về sản phẩm là kết quả của dự án; - 04 Báo cáo định kỳ; - 05 bộ Hồ sơ báo cáo kết quả dự án; - 01 bản Sổ tay nhật ký công việc; - Hoàn thiện quy trình công nghệ; - Biên bản nghiệm thu Quy trình sản xuất nấm Linh chi và nấm Hương theo công nghệ của Đài Loan; - Biên bản nghiệm thu Quy trình sơ chế, phân loại và bảo quản nấm Linh chi và nấm Hương theo công nghệ của Đài Loan; - Biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị của cơ quan quản lý.




Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục