Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến nhằm nâng cao chất lượng hạt giống lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trung tâm Giống cây trồng Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Hà Văn Xuân
Thời gian thực hiện: Từ01/06/2014 đến 01/06/2015
Tóm tắt nội dung: Nâng cao chất lượng hạt giống lúa thuần do Trung tâm Giống cây trồng sản xuất và cung ứng, góp phần để người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được sử dụng ngày một nhiều hơn hạt giống lúa có phẩm cấp, đảm bảo chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01-54: 2011/BNNPTNT).
Tính cấp thiết: Nâng cao chất lượng hạt giống lúa thuần do Trung tâm Giống cây trồng sản xuất và cung ứng, góp phần để người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được sử dụng ngày một nhiều hơn hạt giống lúa có phẩm cấp, đảm bảo chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01-54: 2011/BNNPTNT).
Mục tiêu: - Xây dựng mô hình sản xuất hạt giống lúa - Lắp đặt máy chế biến - Tổ chức hội thảo - Tiêu thụ sản phẩm.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - Các báo cáo định kỳ; - Báo cáo kết quả thực hiện dự án.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục