Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình nhân nuôi và sử dụng nấm xanh phòng trừ rầy hại lúa

Cơ quan chủ chì: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Lương Văn Vượng
Thời gian thực hiện: Từ01/08/2013 đến 01/08/2015
Tóm tắt nội dung: - Sản xuất thành công nấm xanh tại các hộ gia đình tham gia dự án. - Xây dựng thành công mô hình sử dụng chế phẩm nấm xanh để phòng trừ nhóm rầy hại lúa. Diện tích sử dụng nấm xanh để phun trừ rầy 10 ha, phun trên 2 vụ (Vụ Xuân và vụ mùa 2014). - Nâng cao nhận thức cho người dân về việc sử dụng các chế phẩm sinh học. - Nâng cao kiến thức cho người dân về kỹ thuật canh tác sản xuất lúa theo hướng an toàn, bền vững.
Tính cấp thiết: - Sản xuất thành công nấm xanh tại các hộ gia đình tham gia dự án. - Xây dựng thành công mô hình sử dụng chế phẩm nấm xanh để phòng trừ nhóm rầy hại lúa. Diện tích sử dụng nấm xanh để phun trừ rầy 10 ha, phun trên 2 vụ (Vụ Xuân và vụ mùa 2014). - Nâng cao nhận thức cho người dân về việc sử dụng các chế phẩm sinh học. - Nâng cao kiến thức cho người dân về kỹ thuật canh tác sản xuất lúa theo hướng an toàn, bền vững.
Mục tiêu: - Điều tra, khảo sát tình hình sản xuất lúa và chọn hộ tham gia dự án. - Tập huấn kỹ thuật: + Quản lý dinh dưỡng cho cây lúa. + Kỹ thuật nhân nuôi và sử dụng chế phẩm nấm xanh tại hộ gia đình. - Tham quan học tập kinh nghiệm tại Hưng Yên. - Thông tin tuyên truyền. - Tổ chức hội nghị, hội thảo. - Hỗ trợ giống, vật tư. - Báo cáo định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện dự án.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - Báo cáo tổng kết khoa học và công nghệ, điã CD. - 20 kiểu ảnh về tư liệu quy trình nhân nuôi và sản xuất nấm xanh phòng trừ rầy hại lúa. - 01 đĩa phóng sự truyền hình. - Tờ tin quy trình nhân nuôi và sử dụng nấm xanh phòng trừ rầy hại lúa.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục