Tên nhiệm vụ: Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất giống và chăn nuôi lợn rừng lai tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Chi nhánh nghiên cứu và phát triển động thực vật bản địa - Công ty cổ phần khai khoáng miền núi
Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học sự sống - Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Văn Nơi
Thời gian thực hiện: Từ01/06/2012 đến 01/05/2015
Tóm tắt nội dung: Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất giống và chăn nuôi lợn rừng lai nhằm tạo ra vùng chăn nuôi lợn hàng hóa có chất lượng cao tại Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất giống và chăn nuôi lợn rừng lai nhằm tạo ra vùng chăn nuôi lợn hàng hóa có chất lượng cao tại Thái Nguyên.
Mục tiêu: - Chuyển giao công nghệ về chăn nuôi lợn rừng lai sinh sản và thương phẩm; - Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn rừng lai; - Vận hành sản xuất Trại chăn nuôi lợn rừng giống; - Đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên cơ sở để làm chủ quy trình kỹ thuật; - Tổng kết mô hình và đánh giá hiệu quả.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - Mô hình chăn nuôi lợn rừng lai sinh sản; - Mô hình chăn nuôi lợn rừng lai thương phẩm; - Đào tạo kỹ thuật viên về chăn nuôi lợn rừng lai sinh sản và nuôi thịt - Tập huấn kỹ thuật về công nghệ chăn nuôi lợn rừng sinh sản và thương phẩm an toàn vệ sinh dịch bệnh; - Quy trình công nghệ.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục