Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thực trạng nông thôn và đề xuất một số giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên.
Cơ quan thực hiện:
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 1
Tên chủ nhiệm:
Thời gian thực hiện: Từ15/02/2017 đến 15/02/2017
Tóm tắt nội dung:
Tính cấp thiết:
Mục tiêu:
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục