Tên nhiệm vụ: Cải tạo đàn trâu bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo giữa giống trâu đực Murrah với trâu cái địa phuơng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện:
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Phạm Gia Huỳnh
Thời gian thực hiện: Từ01/08/2013 đến 01/08/2015
Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung: -Thụ tinh nhân tạo trâu nhằm tạo ra đàn trâu lai F1 Murrah có năng xuất chất lượng thịt vượt trội so với trâu địa phương nhằm phục vụ cho việc lai, cải tạo tại chỗ cho đàn trâu tại các huyện. -Nâng cao được hiệu quả kinh tế trên lĩnh vực chăn nuôi trâu. Mục tiêu cụ thể: Xây dựng và tổ chức được hệ thống cải tạo giống trâu bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mỗi năm lai tạo được trên 80 con trâu lai F1 Murrah, tạo ra con giống cho việc lai cải tạo đàn trâu ở các bước tiếp theo. Nâng tỷ lệ số con phối đạt qua các chu kỳ động dục đạt 40 - 45%. Giải quyết được vấn đề về sinh sản và nâng cao khả năng sinh sản của đàn trâu địa phương hiện nay do tình trạng nuôi nhốt thiếu trâu đực giống. Chuyển dịch cơ cấu giống trâu địa phương sang giống trâu theo hướng sản xuất thịt sữa. Từ kết quả của mô hình, sẽ là tiền đề để nhân rộng mô hình thụ tinh nhân tạo trâu trên địa bàn toàn tỉnh.
Tính cấp thiết: Mục tiêu chung: -Thụ tinh nhân tạo trâu nhằm tạo ra đàn trâu lai F1 Murrah có năng xuất chất lượng thịt vượt trội so với trâu địa phương nhằm phục vụ cho việc lai, cải tạo tại chỗ cho đàn trâu tại các huyện. -Nâng cao được hiệu quả kinh tế trên lĩnh vực chăn nuôi trâu. Mục tiêu cụ thể: Xây dựng và tổ chức được hệ thống cải tạo giống trâu bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mỗi năm lai tạo được trên 80 con trâu lai F1 Murrah, tạo ra con giống cho việc lai cải tạo đàn trâu ở các bước tiếp theo. Nâng tỷ lệ số con phối đạt qua các chu kỳ động dục đạt 40 - 45%. Giải quyết được vấn đề về sinh sản và nâng cao khả năng sinh sản của đàn trâu địa phương hiện nay do tình trạng nuôi nhốt thiếu trâu đực giống. Chuyển dịch cơ cấu giống trâu địa phương sang giống trâu theo hướng sản xuất thịt sữa. Từ kết quả của mô hình, sẽ là tiền đề để nhân rộng mô hình thụ tinh nhân tạo trâu trên địa bàn toàn tỉnh.
Mục tiêu: 1. Tập huấn phương pháp phát hiện trâu động dục và xác định thời điểm phối giống thích hợp, kỹ thuật chăm sóc trâu sinh sản cho 50 hộ chăn nuôi trâu. 2. Tổ chức mạng lưới thụ tinh nhân tạo trâu trên 3 huyện, thành để tạo ra đàn trâu lai F1 . 3. Đào tạo 18 dẫn tinh viên kỹ thuật thụ tinh nhân tạo trâu và trang bị bình nito cho dẫn tinh viên (Bình bảo quản và cung cấp nitơ 2 cái, bình công tác 4 cái). 4. Thăm quan học tập cách tổ chức hệ thống thụ tinh nhân tạo trâu, kỹ thuật TTNT trâu và mô hình chăn nuôi trâu F1 Murrah tại tỉnh Thanh Hóa cho 30 hộ nông dân, 5 cán bộ dự án. 5. Tuyên truyền vận động giới thiệu giống trâu lai được tạo ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo trên thông tin đại chúng, in tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trâu lai F1. 6. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án.
Phương pháp nghiên cứu: - Tập huấn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng trâu cái giai đoạn sinh sản, kỹ thuật phát hiện động dục và xác định thời điểm phối giống trâu thích hợp. - Đào tạo 18 dẫn tinh viên làm công tác TTNT trâu trên 9 huyện thành, thị. - Mua và bảo quản 600 liều tinh trâu giống Murrah. - Xác định thời điểm để tiến hành thụ tinh nhân cho đàn trâu: Bố trí 2 ô mẫu (1 lô phối 1 lần, 1 lô phối kép sau 12 -18 h) - Theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của trâu cái. - Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng của con lai F1 qua các giai đoạn nuôi dưỡng, mùa vụ.
Sản phẩm dự kiến: -Qúa trình tiến hành dự án đã xác định được kinh nghiệm về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo trâu đưa tỉ lệ phối đạt lên 40% - 45% tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên và tạo ra được từ 80 - 100 con trâu F1 Murrah có năng suất thịt cao vượt trội so với trâu nội. -Xây dựng được hệ thống thụ tinh nhân tạo trâu, hàng năm có thể sản xuất ra hàng trăm con trâu giống phục vụ cho việc cải tạo đàn trâu toàn tỉnh.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục