Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu triển khai bồi dưỡng thường xuyên môn địa lý bằng hình thức đào tạo từ xa cho giáo viên THPT tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Đỗ Vũ Sơn
Thời gian thực hiện: Từ10/07/2014 đến 10/01/2016
Tóm tắt nội dung: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong bồi dưỡng thường xuyên giáo viên địa lý THPT bằng hình thức đào tạo từ xa nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục THPT trong địa bàn tỉnh, đặc biệt trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông.
Tính cấp thiết: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong bồi dưỡng thường xuyên giáo viên địa lý THPT bằng hình thức đào tạo từ xa nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục THPT trong địa bàn tỉnh, đặc biệt trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông.
Mục tiêu: Nghiên cứu lí luận về đào tạo từ xa. Đánh giá thực trạng việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT môn Địa lý ở tỉnh Thái Nguyên Xây dựng 14 chuyên đề trong đó có 7 chuyên đề khoa học bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT môn địa lý: địa lý tự nhiên đại cương, địa lý kinh tế xã hội đại cương, địa lý Việt Nam, địa lý địa phương và địa lý tỉnh Thái Nguyên, bản đồ học phục vụ dạy học địa lý, đổi mới phương pháp dạy học địa lý theo định hướng phát triển năng lực NH.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: Phương pháp bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT bằng đào tạo từ xa. Số liệu điều tra về thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên, khả năng ứng dụng của đề tài. chuyên đề thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Website bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT môn địa lý
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục