Tên nhiệm vụ: Đánh giá ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hóa học đến hệ vi sinh vật trong đất trồng chè và đề xuất phương án cải tạo bằng chề phẩm vi sinh tại một số địa phương tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Đại học Dân lập Phương Đông
Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Phạm Thùy Dương
Thời gian thực hiện: Từ10/08/2013 đến 10/01/2015
Tóm tắt nội dung: Đánh giá ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hóa học đến hệ vi sinh vật trong đất trồng chè ở một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên và xây dựng phương án cải tạo đất bằng chế phẩm phân bón vi sinh.
Tính cấp thiết: Đánh giá ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hóa học đến hệ vi sinh vật trong đất trồng chè ở một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên và xây dựng phương án cải tạo đất bằng chế phẩm phân bón vi sinh.
Mục tiêu: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học trên thực địa các huyện Đồng Hỷ, Đại Từ và xã Tân Cương. Thu thập các mẫu đất từ các khu vực trồng chè của hai huyện Đồng Hỷ, Đại Từ và xã Tân Cương. Phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật có lợi trong đất. Nghiên cứu công thức tạo chế phẩm phân bón vi sinh. Thử nghiệm chế phẩm phân bón vi sinh.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp điều tra thực địa Phương pháp lấy mẫu đất Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích. Xác định khả năng sinh enzyme ngoại bào Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn tuyển chọn. Phương pháp xác định khả năng phân giải lân của vi sinh vật theo TCVN 6167-1996 Phương pháp tuyển chọn nhóm vi khuẩn Azobacter cố định nitơ Phương pháp xác định hoạt tính kháng sinh Xác định đặc điểm sinh học của các chủng xạ khuẩn tuyển chọn. Xác định sinh khối Phương pháp lên men Phương pháp thiết kế thí nghiệm Nghiên cứu một số đặc điểm hóa lý của đất Phương pháp xử lý số liệu
Sản phẩm dự kiến: Sàng lọc các chủng vi sinh vật có hoạt tính sinh học phân giải cellulose, phân giải lân và cố định đạm để phục vụ sản xuất chế phẩm sản xuất phân bón vi sinh. Sàng lọc các chủng xạ khuẩn sinh kháng sinh diệt một số bệnh thường gặp trên chè phục vụ sản xuất phân bón vi sinh. Nghiên cứu tìm công thức cho chế phẩm phân bón vi sinh phù hợp để bổ sung hệ vi sinh có lợi vào đất trồng chè để cải tạo đất. Đánh giá hiệu quả của chế phẩm phân bón vi sinh tới độ phì của đất sau khi sử dụng.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục