Tên nhiệm vụ: Ứng dụng phẫu thuật tim hở điều trị một số bệnh về tim tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện:
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Huy Sơn
Thời gian thực hiện: Từ10/01/2014 đến 10/12/2015
Tóm tắt nội dung: - Khám sàng lọc tại cộng đồng thuộc tỉnh Thái Nguyên để lựa chọn các bệnh nhân mắc bệnh tim cần phẫu thuật. - Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh tim bẩm sinh, bệnh tim mắc phải tại Thái Nguyên. - Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật tim hở điều trị bệnh tim tại Thái Nguyên”.
Tính cấp thiết: - Khám sàng lọc tại cộng đồng thuộc tỉnh Thái Nguyên để lựa chọn các bệnh nhân mắc bệnh tim cần phẫu thuật. - Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh tim bẩm sinh, bệnh tim mắc phải tại Thái Nguyên. - Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật tim hở điều trị bệnh tim tại Thái Nguyên”.
Mục tiêu: 1. Khám sàng lọc tại cộng đồng thuộc tỉnh Thái Nguyên để lựa chọn các bệnh nhân mắc bệnh tim cần phẫu thuật. 2. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh tim bẩm sinh, bệnh tim mắc phải tại Thái Nguyên. 3. Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật tim hở điều trị bệnh tim tại Thái Nguyên”.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: Thuyết minh nghiên cứu khoa học Tổ chức tập khám sàng lọc bệnh nhân tim mắc phải và bẩm sinh Kỹ năng phẫu thuật trên bệnh nhân
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục