Tên nhiệm vụ: Thực trạng và giải pháp quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện:
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm:
Thời gian thực hiện: Từ10/01/2017 đến 10/01/2017
Tóm tắt nội dung: Mô tả thực trạng hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu chưng cất và chất lượng thực tế của rượu, qua đó đưa ra các giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng rượu của các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: Mô tả thực trạng hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu chưng cất và chất lượng thực tế của rượu, qua đó đưa ra các giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng rượu của các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Mục tiêu: Mô tả thực trạng hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; đánh giá hàm lượng methanol, etanol, aldehyd có trong rượu; đề xuất, xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng rượu và công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu chưng cất và chất lượng thực tế của rượu, qua đó đưa ra các giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng rượu của các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục