Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VIET-GAP nhằm phát triển thương hiệu chè đặc sản La Bằng tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Hợp Tác xã chè La Bằng
Cơ quan thực hiện: UBND huyện Đại Từ
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hải
Thời gian thực hiện: Từ09/08/2013 đến 09/08/2015
Tóm tắt nội dung: Xây dựng mô hình sản xuất gắn với chế biến chè đặc sản tại Hợp tác xã chè La Bằng theo tiêu chuẩn VietGap, đồng thời triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm phát triển nhãn hiệu tập thể chè La Bằng đã được bảo hộ
Tính cấp thiết: Xây dựng mô hình sản xuất gắn với chế biến chè đặc sản tại Hợp tác xã chè La Bằng theo tiêu chuẩn VietGap, đồng thời triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm phát triển nhãn hiệu tập thể chè La Bằng đã được bảo hộ
Mục tiêu: - Xây dựng mô hình thâm canh chè theo tiêu chuẩn vietGAp tại hợp tác xã chè La Bằng và được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Quy mô 10ha. - Xây dựng mô hình chế biến chè, hoàn thiện bao bì đóng gói sản phẩm để nâng cao chất lượng, quảng bá sản phẩm chè đặc sản La Bằng đã được bảo hộ. - Tập huấn kỹ thuật cho nông dân của Hợp tác xã và vùng lân cận về sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGap - Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm phát triển nhãn hiệu tập thể “chè La Bằng” đã được bảo hộ. - Tổ chức hội thảo, hội nghị đánh giá kết quả nghiệm thu dự án.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục