Tên nhiệm vụ: Sản xuất giống Phong lan, Chuối tiêu, Ba kích bằng phương pháp nuôi cấy mô

Cơ quan chủ chì: Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ
Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Quang Sơn
Thời gian thực hiện: Từ09/02/2014 đến 09/01/2016
Tóm tắt nội dung: - Đưa phòng thí nghiệm nuôi cấy mô vào hoạt động. - Sản xuất giống cây Phong lan, Chuối tiêu, Ba kích bằng phương pháp nuôi cấy mô. - Nâng cao năng lực, tay nghề đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn về công nghệ nuôi cấy mô tế bào và chọn giống thực vật cho tỉnh. - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, công nghệ nuôi cấy mô 03 giống cây trồng (Chuối tiêu hồng, Phong Lan, Ba kích).
Tính cấp thiết: - Đưa phòng thí nghiệm nuôi cấy mô vào hoạt động. - Sản xuất giống cây Phong lan, Chuối tiêu, Ba kích bằng phương pháp nuôi cấy mô. - Nâng cao năng lực, tay nghề đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn về công nghệ nuôi cấy mô tế bào và chọn giống thực vật cho tỉnh. - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, công nghệ nuôi cấy mô 03 giống cây trồng (Chuối tiêu hồng, Phong Lan, Ba kích).
Mục tiêu: Sản xuất cây giống (có quy trình kèm theo). Tổ chức lớp tập huấn. Xây dựng mô hình ứng dụng đưa cây trồng vào sản xuất. Hội nghị nghiệm thu cơ sở. Tuyên truyền khuyến cáo
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục