Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả vườn chất lượng cao và an toàn sinh học tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trạm Khuyến nông huyện Phú Bình
Cơ quan thực hiện: UBND huyện Phú Bình
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Bùi Thị Hợp
Thời gian thực hiện: Từ09/01/2017 đến 09/01/2017
Tóm tắt nội dung: Việc triển khai thực hiện dự án sẽ góp phần tích cực nâng cao nhận thức của người chăn nuôi các xã, thị trấn trên địa bàn về vai trò, tầm quan trọng của công tác giống và sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi để bảo vệ môi trường, hạn chế dịch bệnh phát triển ngành chăn nuôi một cách bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế, chính trị trong toàn huyện.
Tính cấp thiết: Việc triển khai thực hiện dự án sẽ góp phần tích cực nâng cao nhận thức của người chăn nuôi các xã, thị trấn trên địa bàn về vai trò, tầm quan trọng của công tác giống và sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi để bảo vệ môi trường, hạn chế dịch bệnh phát triển ngành chăn nuôi một cách bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế, chính trị trong toàn huyện.
Mục tiêu: Điều tra khảo sát chọn vùng, chọn hộ tham gia thực hiện dự án. Tập huấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ chăn nuôi gà cho địa phương. Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả vườn chất lượng cao và an toàn sinh học. Theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển và dịch bệnh trên đàn gà. Hội thảo, nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện, lập kế hoạch nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: Xây dựng được mô hình sản xuất. Qui trình kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn. Đào tạo tập huấn nâng cao kỹ năng sản xuất cho nông dân.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục