Tên nhiệm vụ: Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp, chất thải rắn hầm Biogas và ứng dụng cải tạo đất nâng cao năng suất cây trồng tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Công Vinh
Thời gian thực hiện: Từ09/06/2014 đến 09/06/2016
Tóm tắt nội dung: Sản xuất than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp. Xây dựng mô hình ứng dụng than sinh học để cải thiện độ phì nhiêu cho đất trồng chè và lúa.
Tính cấp thiết: Sản xuất than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp. Xây dựng mô hình ứng dụng than sinh học để cải thiện độ phì nhiêu cho đất trồng chè và lúa.
Mục tiêu: Xây dựng thuyết minh dự án; đánh giá thực trạng phế phụ phẩm nông nghiệp ảnh hưởng đến cải tạo đất nâng cao năng suất cây trồng. Hoàn thiện kỹ thuật sản xuất và sản xuất than sinh học, phân hữu cơ – than sinh học từ than sinh học. Xây dựng mô hình ứng dụng phân hữu cơ – than sinh học cho lúa và chè.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục