Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu trồng khảo nghiệm một số giống Mắc ca (Macadamia integrifolia) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Hà thị Mùi
Thời gian thực hiện: Từ09/03/2013 đến 09/03/2016
Tóm tắt nội dung: - Xác định sinh trưởng và phát triển được một số giống Mắc ca có triển vọng. - Xác định được lập địa và vùng trồng thích hợp cho cây Macadamia -Xác định được khả năng sinh trưởng, phát triển khả năng thích ứng của một số giống mắc ca có triển vọng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết, khí hậu ở đại bàn tỉnh Thái Nguyên làm cơ sở đưa ra được khuyến cáo trong việc lựa chọn một số giống tốt đối với tỉnh Thái Nguyên nói riêng và vùng núi phía bắc nói chung - Bước đầu khảng định được sinh trưởng của từng loại giống macadamia phù hợp với vùng sinh thái.
Tính cấp thiết: - Xác định sinh trưởng và phát triển được một số giống Mắc ca có triển vọng. - Xác định được lập địa và vùng trồng thích hợp cho cây Macadamia -Xác định được khả năng sinh trưởng, phát triển khả năng thích ứng của một số giống mắc ca có triển vọng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết, khí hậu ở đại bàn tỉnh Thái Nguyên làm cơ sở đưa ra được khuyến cáo trong việc lựa chọn một số giống tốt đối với tỉnh Thái Nguyên nói riêng và vùng núi phía bắc nói chung - Bước đầu khảng định được sinh trưởng của từng loại giống macadamia phù hợp với vùng sinh thái.
Mục tiêu: Điều tra, khảo sát hộ gia đình , điều kiện lập địa, đặc điểm khí hậu chọn hộ làm mô hình. Tập huấn kỹ thuật; Thiết kế mô hình, bố trí ô thí nghiệm. Nghiên cứu sinh trưởng của cây Macadamia trên địa bàn tỉnh TN: +In tờ gấp kỹ thuật +Theo dõi đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển cây MaCadamia +Đánh giá sinh trưởng và sâu bệnh hại. Xây dựng thông tin tuyên truyền. Viết chuyên đề nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng cây MaCadamia
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập số liệu Phương pháp bố trí thí nghiệm Phương pháp khảo nghiệm
Sản phẩm dự kiến: Hồ sơ báo cáo định kỳ đề tài Báo cáo sơ kết đề tài Báo cáo tổng kết đề tài Tuyên truyền: Phóng sự truyền hình Sổ nhật ký theo dõi công việc Chuyên đề loại 1: xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Maccadamia tại khu vực nghiên cứu
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục