Tên nhiệm vụ: Áp dụng tiến bộ kỹ thuật chế tạo một số dạng phân bón nhả chậm ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Viện Hóa học
Cơ quan thực hiện: Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Tùng
Thời gian thực hiện: Từ09/06/2014 đến 09/06/2016
Tóm tắt nội dung: * Mục tiêu trực tiếp của dự án: - Chế tạo thành công một số dạng phân bón nhả chậm - Ứng dụng phân bón nhả chậm chế tạo được trong sản xuất nông nghiệp * Mục tiêu nhân rộng kết quả ứng dụng : - Dự án thành công là cơ sở để nhân rộng mô hình ứng dụng phân bón nhả chậm trong sản xuất chè , rau sạch trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên và trong cả nước, tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất trong nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, bảo vệ môi trường , đảm bảo an toàn thực phẩm và nâng cao sức khỏe cho người dân. - Dự án thành công mở là cơ sở để ứng dụng phân bón nhả chậm trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng vườn, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, giúp người nông dân thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
Tính cấp thiết: * Mục tiêu trực tiếp của dự án: - Chế tạo thành công một số dạng phân bón nhả chậm - Ứng dụng phân bón nhả chậm chế tạo được trong sản xuất nông nghiệp * Mục tiêu nhân rộng kết quả ứng dụng : - Dự án thành công là cơ sở để nhân rộng mô hình ứng dụng phân bón nhả chậm trong sản xuất chè , rau sạch trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên và trong cả nước, tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất trong nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, bảo vệ môi trường , đảm bảo an toàn thực phẩm và nâng cao sức khỏe cho người dân. - Dự án thành công mở là cơ sở để ứng dụng phân bón nhả chậm trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng vườn, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, giúp người nông dân thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
Mục tiêu: Khảo sát, chọn địa điểm triển khai dự án Hoàn thiện công nghệ chế tạo một số dạng phân bón nhả chậm Xây dựng mô hình sản xuất phân bón nhả chậm Ứng dụng phân bón nhả chậm vào sản xuất nông nghiệp và đánh giá hiệu quả sử dụng phân bón. Tổ chức nghiệm thu dự án cấp cơ sở và đề nghị nghiệm thu chính thức ở cấp tỉnh
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - Chế tạo được 2 loại phân bón nhả chậm nhả chậm với 02 Bộ tài liệu quy trình công nghệ chế tạo 2 loại phân bón nhả chậm kèm theo: + Chế tạo được 500kg phân bón ure nhả chậm + Chế tạo được 500kg phân bón NPK nhả chậm - Xây dựng 02 mô hình ứng dụng phân bón nhả chậm trong sản xuất nông nghiệp (cây chè, cây bí xanh) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục