Tìm kiếm theo cụm từ
Đề tài - Dự án KH&CN

 • : TS. Đặng Ngọc Huy
 • : Khoa học y, dược
 • : Cấp Tỉnh
 • : Bệnh viện C Thái Nguyên
 • : KS. Hà Văn Xuân
 • : Khoa học nông nghiệp
 • : Cấp Tỉnh
 • : Trung tâm Giống cây trồng Thái Nguyên
 • : TS. Đặng Văn Thư
 • : Khoa học nông nghiệp
 • : Cấp Tỉnh
 • : Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè Phú Thọ
 • : Nguyễn Quốc Minh
 • : Khoa học nông nghiệp
 • : Cấp Tỉnh
 • : Sở NN&PTNT
 • : Lê Huy Nghĩa
 • : Khoa học nông nghiệp
 • : Cấp Tỉnh
 • : Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
 • : KS Vũ Đức Hải
 • : Khoa học kỹ thuật và công nghệ
 • : Cấp Tỉnh
 • : Trung tâm Thông tin Công nghệ Thái Nguyên
 • : Lê Thị Dung
 • : Khoa học kỹ thuật và công nghệ
 • : Cấp Tỉnh
 • : Trung tâm Thông tin Công nghệ Thái Nguyên
 • : Trần Thị Huế
 • : Khoa học nông nghiệp
 • : Cấp Tỉnh
 • : Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
 • : PGS.TS. Ngô Xuân Bình
 • : Khoa học nông nghiệp
 • : Cấp Tỉnh
 • : Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
 • : Đặng Văn Ngự
 • : Khoa học xã hội
 • : Cấp Tỉnh
 • : Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Nguyên
 • : Phan Mạnh Cường
 • : Khoa học xã hội
 • : Cấp Tỉnh
 • : Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên
 • : Lê Thị Thuý Nguyên
 • : Khoa học nông nghiệp
 • : Cấp Cơ sở
 • : Phòng NN&PTNT huyện Phú Lương
 • : TS. Đặng Văn Thư
 • : Khoa học nông nghiệp
 • : Cấp Tỉnh
 • : Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè Phú Thọ
 • : KS Vũ Đức Hải
 • : Công nghệ thông tin
 • : Cấp Tỉnh
 • : Trung tâm Thông tin Công nghệ Thái Nguyên
 • : KS. Nguyễn Đức Mậu
 • : Nông lâm nghiệp
 • : Cấp Tỉnh
 • : UBND huyện Đại Từ
 • : KS. Hà Văn Xuân
 • : Nông lâm nghiệp
 • : Cấp Tỉnh
 • : Trung tâm Giống cây trồng Thái Nguyên
 • : Trương Công Tuyện
 • : Nông lâm nghiệp
 • : Cấp Tỉnh
 • : Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
 • : KS. Lê Thanh Sơn
 • : Nông lâm nghiệp
 • : Cấp Cơ sở
 • : Phòng NN&PTNT huyện Đại Từ
 • : KS. Lê Thanh Sơn
 • : Nông lâm nghiệp
 • : Cấp Cơ sở
 • : Phòng NN&PTNT huyện Đại Từ
 • : TS. Hoàng Văn Dũng
 • : Nông lâm nghiệp
 • : Cấp Cơ sở
 • : Chi cục thú y tỉnh Thái Nguyên
Trang 1/12 <12345678910>