Tìm kiếm theo cụm từ

  Câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp khi tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, cũng như khi sử dụng phần mềm quản lý trực tuyến.
  1. Chương trình quản lý trực tuyến Đề tài - Dự án Khoa học là gì?
  2. Làm thể nào để có tài khoản đăng nhập vào để gửi đề xuất, đề tài?

1. Chương trình quản lý trực tuyến Đề tài - Dự án Khoa học là gì?
iSTM (viết tắt của Internet base Science and Technology Management) là hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các viện nghiên cứu, các sở khoa học công nghệ, các trường Đại học....

  • Được xây dựng và vận hành hoàn toàn trên môi trường Internet/Intranet. Việc quản lý đề xuất, đề tài, dự án... được thực hiện hoản toàn trực tuyến.
  • Giao diện Web 2.0 mang lại khả năng tương tác cao, trực quan và dễ dàng sử dụng.
  • Sử dụng bộ mã Unicode trong việc lưu trữ và trao đổi số liệu.
  • Các thành phần trong giải pháp liên hệ chặt chẽ với nhau về mặt dữ liệu.
  • Hệ thống phân quyền tập trung & thống nhất giúp quản trị tập trung và dễ dàng hơn.
  • Thiết kế theo mô hình từng module dễ mở rộng và nâng cấp

Những câu hỏi thường gặp | ảnh 1

2. Làm thể nào để có tài khoản đăng nhập vào để gửi đề xuất, đề tài? Đăng tin thế nào nhanh nhất?

Bạn phải là cán bộ NCKH thuộc quản lý của Sở KH&CN Thái Nguyên. Liên hệ với quản trị hệ thống để được khởi tạo tài khoản.

Những câu hỏi thường gặp | ảnh 3

 

 

ạn