Tìm kiếm theo cụm từ

  Kiểm tra tiến độ thực hiện và nghiệm thu khối lượng mô hình của dự án nhân giống chè thuộc chương trình NTMN

Chiều ngày 29/07/2015 Sở Khoa học Công nghệ đã tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ và nghiệm thu khối lượng thực hiện của Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nhân giống chè tại tỉnh Thái Nguyên”.

Dự án nằm trong Chương trình NTMN giai đoạn 2011-2015 nhóm Trung ương quản lý, được tổ chức thực hiện bởi Doanh nghiệp Tư nhân Linh Lượng bắt đầu từ năm 2013.

Dự án được thực hiện với mục tiêu chuyển giao và tiếp nhận công nghệ nhân các giống chè Phúc vân tiên, Kim Tuyên, LDP1, PH8, PH9; qua đó xây dựng thành công mô hình ứng dụng công nghệ nhân giống chè quy mô 12 triệu bầu giống/3 năm và mô hình sản xuất hom giống quy mô 01 ha, sản lượng đạt 15 triệu hom/3 năm. Dự án được thực hiện sẽ đảm bảo cung ứng đủ cây giống chất lượng tốt cho vùng trồng chè thâm canh tại tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận, góp phần hoàn thành các chương trình, dự án phát triển chè khác trên địa bàn tỉnh, tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, giúp tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân.

   

Kiểm tra mô hình nhân giống của Doanh nghiệp Tư nhân Linh Lượng

Sau hơn 2 năm tổ chức thực hiện, dự án đã hoàn thiện cơ bản các nội dung theo đúng kế hoạch, cụ thể như đã tiến hành điều tra khảo sát đưa ra kết luận về thực trạng phát triển chè tỉnh Thái Nguyên, đào tạo được 12 KTV nẵm vững được kỹ thuật trồng, chăm sóc và nhân giống các giống chè mới, xây dựng thành công mô hình nhân giống và mô hình sản xuất hom giống các loại với đội ngũ nông dân tham gia mô hình đã được tập huấn đầy đủ các quy trình kỹ thuật theo yêu cầu.

Kết quả kiểm tra thực tế mô hình nhân giống tại cơ sở sản xuất cây giống của Doanh nghiệp Linh Lượng thuộc xã Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ nhận thấy mô hình được đầu tư trang thiết bị đúng quy định, xây dựng hoàn thiện hệ thống tưới bằng giàn xoay tự động, cây giống chè các loại của mô hình cứng cáp, sạch sâu bệnh, túi bầu còn nguyên vẹn, cây cao trung bình khoảng 30cm, cây giống đạt chất lượng để cung cấp giống cho địa phương và các tỉnh lân cận.

Kết thúc quá trình làm việc, Sở KH&CN đã đề nghị Ban chủ nhiệm dự án cần hoàn thiện các nội dung còn lại đảm bảo dự án được nghiệm thu cơ sở và tiến tới nghiệm thu chính thức đúng thời gian được duyệt./.

Nguồn tin: Nguyễn Dung - Phòng Quản lý Khoa học