Tìm kiếm theo cụm từ

  Hội thảo khoa học: Đăng ký bảo hộ, quảng bá và khai thácgiá trị NHTT “Chè Thái Nguyên” tại các nước: Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan

Ngày 09/4/2015 tại Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên, Sở KH&CN đã tổ chức hội thảo khoa học: Đăng ký bảo hộ, quảng bá và khai thác giá trị NHTT “Chè Thái Nguyên” tại các nước: Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan.

Chủ trì hội thảo là ông Phạm Quốc Chính - Phó giám đốc Sở KH&CN và ông Nguyễn Hải Khê - Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên. Tham dự hội thảo có đại diện của Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Hội chè Thái Nguyên, UBND các huyện/thành phố/thị xã, Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Pademark, Ban quản lý NHTT “Chè Thái Nguyên”, các cơ quan báo chí, truyền thông và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chè Thái Nguyên.

Toàn cảnh hội nghị

          NHTT “Chè Thái Nguyên” đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ năm 2006 và Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên là chủ sở hữu. Để nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của sản phẩm chè Thái Nguyên, tạo ra những cơ hội và lợi ích ngày càng lớn hơn cho doanh nghiệp,đồng thời tránh được những tranh chấp về thương hiệu tại các thị trường nước ngoài, năm 2014, UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao cho Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành đăng ký bảo hộ NHTT “Chè Thái Nguyên” tại 3 nước: Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan. Đây cũng là thị trường trọng tâm của chiến lược xuất khẩu chè Thái Nguyên trong giai đoạn tiếp theo.

          Hội thảo đã được nghe các tham luận: Tổng quan thị trường và ngành hàng chè Thái Nguyên; Hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm chè Thái Nguyên; Hoạt động quản lý và sử dụng NHTT “Chè Thái Nguyên”; Hoạt động xúc tiến thương mại đối với sản phẩm chè Thái Nguyên tại thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt, tại hội thảo, đại diện Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Pademark đã trình bày quá trình đăng ký bảo hộ NHTT “Chè Thái Nguyên” tại các nước: Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan; chia sẻ những kinh nghiệm trong việc quảng bá và khai thác giá trị NHTT “Chè Thái Nguyên” tại các thị trường này sau khi được bảo hộ thành công.

Hội thảo cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp trong việc khai thác và phát triển NHTT “Chè Thái nguyên” tại các thị trường nước ngoài như: Sử dụng mẫu mã bao bì là phương tiện hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm chè Thái Nguyên trên thị trường (Công ty cổ phần An An); Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế UTZ Certified là giấy thông hành để đưa chè Thái Nguyên có mặt tại các thị trường nước ngoài (Hợp tác xã chè Tân Hương)...

Việc bảo hộ thành công tại các nước: Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan sẽ góp phần “Nâng tầm thương hiệu - Chắp cánh bay xa” cho chè Thái Nguyên trên thị trường trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay./.

                                                                                                                 Nguồn tin: Tiến Dũng - Phòng quản lý chuyên ngành