Tìm kiếm theo cụm từ

  Kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2015 tại Thái Nguyên

Ngày 7/4, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đã tiến hành khảo sát tình hình phân bổ, sử dụng ngân sách Khoa học và Công nghệ (KH&CN), giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Ma Thị Nguyệt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành; cùng dự buổi giám sát còn có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội với UBND tỉnh Thái Nguyên và một số cơ quan liên quan

Trong báo cáo của Sở KH&CN về đầu tư ngân sách nhà nước cho hoạt động KH&CN của UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ ra một số điểm sau: nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước là nguồn quan trọng nhất và chiếm tỷ trọng cao nhất trong đầu tư KH&CN cho tỉnh và nguồn tài chính này tăng khá chậm từ 17 lên 23 tỷ trong giai đoạn 2011 đến 2015. Quốc hội và Chính phủ có chủ trương dành 2% ngân sách nhà nước cho hoạt động KH&CN nhưng tỷ lệ chi cho KH&CN của tỉnh Thái Nguyên năm 2015 chỉ có 0,28%, tương đương giá trị thực tế 23 tỷ đồng. Nghĩa là nếu thực hiện như chủ trương của Trung ương, nguồn đầu tư từ ngân sách NN cho KH&CN năm 2015 của tỉnh Thái Nguyên phải nằm trong khoảng 200 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Lê Bộ Lĩnh và các thành viên trong Đoàn đã nhấn mạnh đến vai trò, ý nghĩa của KH-CN đối với sự phát triển KT-XH của địa phương, qua đó đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc bố trí nguồn ngân sách cho hoạt động này, cũng như cần tăng cường sự liên kết giữa các tổ chức KH-CN của địa phương với trung ương để thu hút được nhiều hơn các dự án KH-CN, trong đó Đoàn công tác đặc biệt chú ý đến việc phát triển cây chè mà Thái Nguyên vốn nổi tiếng cả nước, để làm sao sản phẩm trà của tỉnh sẽ trở thành sản phẩm mang tầm quốc gia.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ: Thái Nguyên vẫn là tỉnh còn nghèo, nguồn lực ngân sách còn nhiều hạn chế, trong khi lại là nơi tập trung nhiều cơ sở đào tạo - nghiên cứu có quy mô cấp vùng và toàn quốc; mong muốn những thực tiễn giám sát tại Thái Nguyên sẽ được Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ghi nhận, đề xuất kiến nghị đến Quốc hội những cơ chế, chính sách, đầu tư xứng đáng để hoạt động KH&CN Thái Nguyên phát triển hơn nữa.

                                                                                                                                                  Nguồn tin: Thế Bằng - TTTTCN