Tìm kiếm theo cụm từ

  Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án KHCN sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại Hợp tác xã Chè La Bằng

Chiều ngày 20/03/2015, sở KH&CN tiến hành kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP”, do Hợp tác xã chè La Bằng thực hiện. Dự án được phê duyệt cho triển khai thực hiện từ tháng 8 năm 2013, với thời gian thực hiện 24 tháng. Địa điểm triển khai tại Hợp tác xã chè La Bằng huyện Đại Từ.

Dự án được triển khai nhằm xây dựng thành công mô hình sản xuất gắn với chế biến chè đặc sản theo tiêu chuẩn VietGAP đồng thời triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè La Bằng” đã được bảo hộ. Quy mô dự án: sản xuất 10ha chè theo tiêu chuẩn VietGAP và được cấp chứng nhận. 

Tham dự Đoàn kiểm tra có ông Phạm Quốc Chính - Phó giám đốc Sở KHCN, ông Tạ Ngọc Minh - Trưởng phòng Quản lý Khoa học, bà Trần Thị Ngọc - Kế toán Trưởng, phòng Quản lý chuyên ngành; Đại diện cơ quan thực hiện dự án có Bà Nguyễn Thị Hải - Chủ nhiệm HTX chè La Bằng - chủ nhiệm dự án; đại diện cho chính quyền địa phương có ông Trương Mạnh Kiểm - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại từ, Lãnh đạo UBND xã La Bằng, Cán bộ phòng kinh tế hạ tầng huyện Đại Từ.

Hội nghị kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tại UBND xã La Bằng

 

Đoàn kiểm tra tiến hành đánh giá các hoạt động nhằm phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè La Bằng” của địa phương sau khi được cấp Giấy chứng nhận, kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung của dự án và tình hình sử dụng kinh phí theo các nội dung đã thực hiện.

Sau 18 tháng triển khai thực hiện, dự án đã cơ bản hoàn thành các nội dung phê duyệt. Tuy nhiên công tác tuyên truyền quảng bá và phát triển nhãn hiệu “Chè La Bằng” hiệu quả còn chưa cao, gặp nhiều khó khăn trong thực tế.

 

Kết quả kiểm tra tại Hợp tác xã Chè La Bằng cho thấy Ban chủ nhiệm dự án đã triển khai được một số nội dung như: Tổ chức tập huấn cho nông dân về quy trình sản xuất chè an toàn, xây dựng 10 ha chè an toàn dự kiến sẽ được cấp giấy chứng nhận VietGAP vào cuối tháng 3/2015, hỗ trợ một phần vật tư phân bón cho 15 hộ tham gia dự án, mua thiết bị chế biến chè đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và đang hoàn thiện phóng sự truyền hình.

Mô hình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại HTX chè La Bằng

 Kết thúc buổi kiểm tra, Sở KH&CN đề nghị Ban chủ nhiệm dự án cần tiếp tục hoàn thiện các nội dung còn lại theo thuyết minh được duyệt đảm bảo đúng tiến độ được giao, đồng thời phải tích cực, chủ động phối hợp với Hội nông dân tại địa phương để phát triển, tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn bà con nông dân cùng phát triển tốt nhãn hiệu “Chè La Bằng”.

Nguồn tin: Nguyễn Dung - Phòng Quản lý Khoa học